Dzisiaj jest
Badania Mystery Shopper

Badania Mystery Shopper - "Tajemniczy Klient"


Badania Mystery Shopper należą do kategorii badań, w których ankieterzy realizują audyty/obserwacje w wyznaczonych placówkach zleceniodawcy. Zadanie audytora MS (Mystery Shopper) jest wymagające. Z kilku powodów. Audytor musi wczuć się w rolę klienta badanej placówki i postępować zgodnie z wyznaczonym scenariuszem. W technice tej trzeba wykazać się zdolnościami niemal aktorskimi. Zachowanie audytora musi być naturalne i nie budzić żadnych wątpliwości. Badania Mystery Shopper mają na celu ocenę różnych obszarów w badanych placówkach. Począwszy od jakości obsługi klientów po jej wygląd, ekspozycje materiałów promocyjnych itd. Często od informacji, które gromadzą audytorzy MS zależy ocena pracowników badanej firmy lub ich wynagrodzenia. Dlatego, audytor MS musi być profesjonalistą w każdym calu.

Jak zostać audytorem MS w firmie TNS Polska ?

Etap rekrutacyjny składa się z dwóch kroków.

Wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Ten krok składa się z dwóch części i odbywa się wyłącznie drogą mailową.
Uczestnictwo w szkoleniu. Na szkoleniu podpiszemy z Tobą umowę, przekażemy Ci drugi i informacje na temat dalszej współpracy. 
Zapraszamy do zapoznania się z informacjami pod linkiem Warunki współpracy na stronie głównej. Osoby zainteresowane pracą w charakterze ankietera CATI zapraszamy do wypełnienia odpowiedniego formularza zgłoszeniowego.

 

 

Badania Mystery Shopper

Badania PAPI i CAPI 


Kim jest ankieter, na czym polega jego praca 

Ankietowanie polega na zbieraniu informacji i opinii na różnorakie tematy  Zadaniem ankietera jest wyszukiwanie osób spełniających określone przez TNS Polska kryteria oraz przeprowadzanie z nimi wywiadów bezpośrednich  Wywiady mogą być prowadzone techniką PAPI (kwestionariusze papierowe) lub CAPI (skrypt w laptopie). Badania CAPI prowadzone są w systemie NIPO Wywiady w większości przypadków prowadzone są w gospodarstwach domowych, czasami realizujemy też sondaże uliczne, w Centrach Handlowych i firmach.

Z kim prowadzone są badania

W zależności od rodzaju próby ankieter może otrzymać adresy konkretnych osób, adres gospodarstwa domowego jako punkt startowy do dalszej pracy lub kryteria według których należy szukać respondentów na określonym terenie Przed każdym badaniem Dział Realizacji Badań określa - dobór respondentów-czyli tzw. próbę. W próbie określamy "parametry respondenta". W zależności od struktury próby wyznacznikiem respondenta może być np. wiek, płeć, wielkość miejscowości, w której respondent mieszka, czy produkt, lub usługi, z których korzysta.

Jakie warunki powinien spełniać ankieter i jakimi cechami powinien się wykazać

 Warunki formalne to ukończone 18 lat, wykształcenie co najmniej średnie, poprawne wysławianie się (ankieter nie może się jąkać lub zacinać przy czytaniu tekstu)czy wymagamy też posiadanie konta, przy realizacji badań CAPI umiejętności posługiwania się komputerem i dostęp do Internetu Warunki dodatkowe pożądane – posiadanie samochodu – przydatne przy realizacji badan  w terenie,  Cechy konieczne  - dyspozycyjność, komunikatywność, otwartość, sumienność, uczciwość, rzetelność, łatwość nawiązywania kontaktów z ludźmi, uprzejmość, terminowość Sytuacje niedopuszczalne w pracy ankietera Nie wolno prowadzić akwizycji, w trakcie realizacji badania nie wolno niczego sprzedawać ani proponować, nie wolno łamać opracowanych w TNS procedur, nie przestrzegać Ustawy o ochronie danych osobowych i przekazywać osobom trzecim informacji o respondentach.  

Jak jesteśmy zorganizowani  

Sieć jednostopniowa – ankieterzy podlegają bezpośrednio pracownikom Działu Realizacji w centrali,  którzy są ich koordynatorami, bezpośrednio kontaktują się z nimi, przydzielają i nadzorują pracę. Polska podzielona jest na 5 obszarów. Każdy obszar przyporządkowany jest do jednego koordynatora, który odpowiada za pracę wszystkich ankieterów w regionie. Ankieterzy sieci jednostopniowej realizują badania CAPI i musza posiadać własny sprzęt Ankieterzy są szkoleni przez trenerów terenowych i pracowników centrali w Warszawie

Sieć dwustopniowa - ankieterzy współpracują z koordynatorami regionalnymi. Wszystkie szkolenia, podział pracy oraz narzędzia pracy dostarcza koordynator regionalny. Koordynatorzy działają na terenie wszystkich województw w Polsce. 

Przed wypełnieniem formularza zgłoszeniowego prosimy o podjęcie decyzji z którą siecią ankieterską chcecie Państwo współpracować. 

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami pod linkiem Warunki współpracy na stronie głównej. Osoby zainteresowane pracą zapraszamy do wypełnienia odpowiedniego formularza zgłoszeniowego

Badania Mystery Shopper

Badania jakościowe 


Zostań rekruterem  w TNS Polska


W odróżnieniu od badań ilościowych, które odpowiadają na pytanie ILE?, badania jakościowe starają się odpowiedzieć na pytania DLACZEGO ? JAK? Dobór osób odbywa się w oparciu o ściśle określone parametry wymagane w określonym projekcie. Przebieg spotkania jest rejestrowany przy pomocy sprzętu audiowizualnego – zwykle jest to kamera lub rozmowa nagrywana jest na dyktafon.W badaniach jakościowych najczęściej stosowane są następujące metody:

 • Indywidualne wywiady pogłębione ( IDI)
  Celem tych wywiadów jest uzyskanie informacji od jednego Respondenta, bez udziału osób trzecich.
 • Zogniskowane wywiady grupowe zwane FOKUSAMI ( FGI )
  Badanie przebiega zwykle w 4 – 8 osobowych grupach i standardowo trwa ok. 2 godz.. Spotkania prowadzi czyli osoba kontrolująca przebieg dyskusji w taki sposób aby nie zeszła ona na jakiś inny temat. Spotkania takie odbywają się najczęściej w profesjonalnych Studiach Fokusowych umożliwiających rejestrację spotkania na DVD Uczestnicy zawsze zapewnieni są przez moderatora o nie rozpowszechnianiu i zachowaniu anonimowości wypowiedzi uczestników. Grupy takie mogą się odbywać również on line przez Internet. W tym przypadku dyskusja toczy się pisemnie w określonych ramach czasowych.
 • Kolejna kategoria badań jakościowych to fora internetowe i blogi trwające od 2 – 4 dni. W tych badaniach zrekrutowane osoby otrzymują do wykonania zadania a ich aktywność śledzona jest przez osoby zajmujące się takim projektem w TNS Obserwacje uczestniczące, polegające na towarzyszeniu respondentowi w jego codziennych czynnościach mogą to być zakupy lub wizyty w domu w trakcie których prowadzona jest z respondentem rejestrowana rozmowa.

Od osób zainteresowanych współpracą przy realizacji projektów jakościowych oczekujemy:

 •  ukończenia 18 lat
 • wykształcenia min średniego
 • doświadczenia w rekrutacji respondentów lub doświadczenia w pracy ankieterskiej
 • komunikatywności
 • rozumienia wartości i celu prowadzenia badań jakościowych obowiązkowości

  Warunki współpracy Wszyscy nasi rekruterzy pracują pod opieką regionalnych koordynatorów a ich praca wynagradzana jest w każdym projekcie inaczej a gratyfikacja zależy od jakości i efektywności.

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami pod linkiem Warunki współpracy na stronie głównej. Osoby zainteresowane pracą zapraszamy do wypełnienia odpowiedniego formularza zgłoszeniowego

Badania Mystery Shopper

Badania telefoniczne CATI


Zostań ankieterem telefonicznym w TNS Polska

Badania CATI (ang. Computer Assisted Telephone Interview - czyli wspomagany komputerowo wywiad telefoniczny) to metoda zbierania informacji w badaniach rynku i opinii publicznej. 

Wywiady są przeprowadzane przez telefon, co pozwala na zebranie danych w dość krótkim czasie i przy stosunkowo niskich kosztach. Wykorzystanie metody CATI w badaniach TNS Polska pozwala na bieżąco monitorować każdy etap realizowanego badania oraz każdy wywiad z osobna. 

Dzięki temu rozwiązaniu nadzorujemy na bieżąco zarówno pracę ankieterów jak i informacje zbierane podczas wywiadu. Wsparcie, jakie zapewnia oprogramowanie, pozwala realizować wywiady z zapewnieniem wysokiej jakość pracy ankieterów. Zapraszamy do zapoznania się z informacjami pod linkiem  na stronie głównej. Osoby zainteresowane pracą w charakterze ankietera CATI zapraszamy do wypełnienia odpowiedniego formularza zgłoszeniowego.

Badania telefoniczne CATI@HOME

W badaniach home@cati ankieterzy pracują w swoich domach. Dzięki odpowiedniemu systemowi ankieterzy nie ponoszą żadnych kosztów wykonywanej pracy. Wszystkie koszty rozmów telefonicznych ponosi TNS Polska. TRWA REKRUTACJA. 

W chwili obecnej organizujemy sieć ankieterów Home@CATI. Zapoznaj się ze szczegółami. Warunki współpracy  Formularz zgłoszeniowy.Logowanie


Aktualności


Copyright CADAS Software Sp. z o.o. 2011  
http://www.cadas.pl